BrandLab ‘Jong maar ervaren & gedreven’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Spelregels & Ballotage

Zoals elke zichzelf respecterende club, hanteert ook BrandLab een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. Play it by the rules!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van BrandLab is een bedrijfslidmaatschap, particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie.

Het BrandLab lidmaatschap geldt per kalenderjaar maar kan op ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld wordt aangepast aan het aantal bijeenkomsten dat nog moet plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar mits het voor 1 december per e-mail wordt opgezegd.

Op tijd

Ieder lid wordt geacht op tijd aanwezig te zijn op de vijf jaarlijkse bijeenkomsten. Aanvangstijden wisselen en worden ruim voorafgaand aan een bijeenkomst gecommuniceerd. 

Afmelden

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan per e-mail of telefonisch. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.

Opkomstverplichting

Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij een te lage opkomst zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen, indien noodzakelijk, maatregelen volgen.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Aan gegevens of nieuws uit bijvoorbeeld interviews, presentaties en wat dies meer zij wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van BrandLab. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door de Raad van Advies, die elk kandidaat-lid zorgvuldig balloteert. Kandidaat-leden moeten onder andere voldoen aan de volgende criteria:

  • Werkervaring: 5-10 jaar binnen het marketingveld;
  • Leeftijd: 30-40 jaar;
  • Mogelijke werkgevers: producenten/leveranciers, retailers, E-tailers of andere E-commerce bedrijven en (creatieve) bureaus;
  • Markt: B2C en B2B;
  • Een passie voor merken: deze passie blijkt uit je huidige functie en werkverleden;
  • Gedreven;
  • Een nieuwsgierige, pro-actieve houding.

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De code is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij clubs van Business Connected:  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn.

Deze code kun je opvragen via dagmar@businessconnected.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hier.